BKK to the Future

Most people in Thailand are alarmingly clueless about the trends that are shaping their future. This blog hopes to get them clued in.

คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ เกี่ยวกับแนวโน้ม ที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของพวกเขา บล็อกนี้หวังที่จะช่วยให้เขารู้เรื่องขึ้นบ้าง

Tuesday, August 07, 2007

ผลิตหนังสือง่ายยังกะชงกาแฟ

ก็เลยเรียกเครื่องว่า Espresso Book Machine
http://www.publishersweekly.com/article/CA6346866.html

หนังสือที่มีคุณค่าแต่ร้านหนังสือไม่นิยมสต็อกเพราะขายไม่ออกคงจะได้ลืมตาอ้าปากหละคราวนี้

ตอนนี้ธนาคารโลกก็เริ่มนำไปใช้แล้ว
http://web.worldbank.org/servlets/ECR?contentMDK=20884077&contTypePK=217180&folderPK=180294&sitePK=225714&callCR=true

1 Comments:

Anonymous แปลภาษาญี่ปุ่น said...

ขอบคุณค่ะที่แชร์เรื่องราวทางบล็อก

1:45 PM  

Post a Comment

<< Home